Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Zámek Kácov a muzeum



Zámek Kácov

Oficiální stránky zámku Kácov: www.zamek-kacov.cz


Kácovský zámek vypínající se nad řekou Sázavou je dominantou městečka od roku 1734, kdy jej postavila šlechetná paní Anna Marie Františka Toskánská. Během 274 let zámek několikrát změnil svého majitele. Bohužel poslední vlastníci se této historické památce náležitě nevěnovali. Budova před očima občanů viditelně chátrala, proto již před 6 lety začalo přesvědčovací řízení o získání této dominanty do vlastnictví obce.


Nové vedení městyse začalo intenzivní jednání o jeho bezúplatném převodu. Jelikož městys je v současné době zadlužen, bylo nutné přesvědčit Ministerstvo financí a zodpovědně doložit možnosti financování celkové rekonstrukce. Vzhledem k tomu, že částka potřebná na rekonstrukci přesahuje možnosti rozpočtu, museli jsme oslovit bankovní dům, který by dodal potřebné prostředky k dofinancování. Z fondů EU je velká pravděpodobnost získat až 90% z celkových nákladů na opravu. V plánu rekonstrukce je zároveň počítáno s revitalizací náměstí Kněžny Toskánské a hlavní komunikace protínající toto náměstí.

Slavnostní předání proběhlo v úterý 21.10.2008 v zámeckých prostorách spolu s prvním svatebním obřadem. Po podpisu smlouvy proběhlo jednání s pojišťovacím makléřem pojišťovny Generali, který nás překvapil cenou převzaté nemovitosti, neboť ji odmítl pojistit pod hodnotu 60 milionů Kč. Pokud se nám podaří tuto dominantu opravit, zůstane tu tato hodnota pro další generace