Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Sdružení pro rozvoj Kácovska

IČO: 27032060

Kontakt: Sdružení pro rozvoj Kácovska, Jirsíkova 157, 28509 Kácov

Předseda: Jana Stachová

Místopředseda: PhDr. František Procházka, tel.: 724 146 501
frproch@seznam.cz

Půjčovna pramiček a šlapadla:
Jiří Stach

Občanské sdružení pro rozvoj Kácovska navazuje od roku 2006 svojí činností na činnost prvorepublikového okrašlovacího spolku a snaží se vrátit Kácovu "lesk a slávu" vyhledávaného letoviska středního Posázaví. V současnosti má kolem 20 členů, kteří se pravidelně setkávají od jara do podzimu vždy poslední pátek v měsíci v Kácově. Čas a místo schůzí je upřesňován na nástěnce sdružení poblíž kostela v Kácově a místním rozhlasem. Aktivně se zapojují a podílejí na řadě akcí v Kácově.

Akce organizované pod záštitou Sdružení a oblasti zájmu

Sdružení provozuje půjčovnu pramiček s občerstvením a travnatou pláží "U Skalky".

Zde se v letní sezóně konají taneční večery s hudbou a toto místo lze po dohodě pronajmout k pořádání oslav, svateb a společenských akcí.

Hudební večery "U Skalky"

Ples Sdružení v Hotelu Kácov

Obnova a údržba poutního místa U Václavíčka a cesty pod skalami.

Kácovský běh (+ Lidový a Dětský běh) vždy poslední sobotu v srpnu, info: www.kacovskybeh.cz

Pořádání akcí na zámku Kácov a v Muzeu zámek Kácov ve spolupráci s Městysem Kácov a dalšími spolky (zámecké slavnosti, jarmark, přednášky, výstavní a průvodcovská činnost).

Propagace Kácova, jeho historie a kulturních památek. 

Sdružení pro obnovu a rozvoj Kácovska