Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Zahrádkáři

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Kácově vznikla jako zahrádkáři Kácov při Klubu pracujících v Kácově v listopadu 1962. Ustavující schůzi v lednu 1963 zahájil předseda Klubu pracujících Kácov Josef Pospíšil, učitel. Zde byl také zvolen první výbor ve složení:

  • Předseda: Pavel Jaroslav st.

  • Místopředseda: Havrda Josef

  • Jednatel: Kočí Miloslav

  • Hospodář: Wizner Jan

  • Pokladník: Malý Jiří

  • Členové: Skálová Marie, Zelenka Václav

Za dobu své činnosti zahrádkáři uskutečnili:

  • 5 výstav ovoce

  • 40 květinových tanečních zábav

  • 38 mikulášských tanečních zábav

  • 42 přednášek za účasti různých instruktorů – okresních, krajských i místních

Pro své členy obstarali:
okolo 5 200 ks ovocných stromků, keřů bobulovin; velké množství hnojiv a vápence. Zajistili 1 200 sad postřiků na ovoce, provedli orání zahrad a jejich sekání.

V neposlední řadě pak organizace zajišťovala zájezdy na divadelní představení do Kolína a do Prahy, turistické zájezdy za poznáním po hradech a zámcích, návštěvu odborných výstav. Navštívili jsme tak Vysoké a Nízké Tatry, Šíravu, Duklu, Bratislavu, Banskou Bystricu, ale i Polsko (3 x), Maďarsko (2 x) a tehdejší Německou demokratickou republiku (2 x).

Organizace obdržela nespočet ocenění místních, okresních, krajských a byla vyhodnocena i jako nejlepší v okrese. V době svého rozkvětu měla 160 členů, v nynější době má 40 členů, většinou důchodců. Podle potřeby se schází na výborových schůzích 1 x za rok výroční členská schůze.

Pavel Jaroslav ml., předseda základní organizaci Kácov; foto: Jan Holomek


Historie

motto: „Zahrad je tu dost, ale stromy v nich většinou mladé, neboť staré v r. 1929 pomrzly. Nejvíc se tu pěstují jabloně a švestky: hrušní, třešní, vinné révy málo; vlašské ořechy, meruňky a broskve ojediněle. Je tu ještě mnoho prázdných míst, kde by se ovocné stromy mohly pěstovat. (…) Kácov je v dolíku. Od severu je chráněn kopcem vranickým, od východu Čertovkou, od jihu kopcem zlivským a na západě ho chrání kopec k Tichonicům. Proto je v Kácově tepleji; jak v okolních obcích lidé říkají, je v Kácově o jeden kabát tepleji. Zato na podzim a na jaře zlobí zde mlhy.“

Popis Kácova od řídicího učitele v Kácově Josefa Hazuky z r. 1936, str. 9 a 5.

zpracoval: dr. František Procházka