Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Služby knihovny

PŮJČOVNÉ

děti, studenti a důchodci40,- Kč / pololetí80,- Kč / rok
dospělí 60,- Kč / pololetí 120,- Kč / rok

INTERNET

  • Pro čtenáře s platným čtenářským průkazem zdarma.
  • Pro občana bez čtenářského průkazu zdarma.
Tisk A4 černobíle   5,- Kč / 1 list
Tisk A4 barevně 10,- Kč / 1 list
  • Zájemci o INTERNET se mohou objednat na telefonu 327 324 230 nebo osobně v knihovně Městysu Kácov.
  • Dodržujte, prosím, smluvený termín! Pokud objednaný zájemce nepřijde do 10 minut po smluveném termínu a bude služby INTERNETU požadovat jiný zákazník, bude mu místo postoupeno.

KOPÍROVÁNÍ

Kopírování A4 3,- Kč / jednostranný
Kopírování A4 6,- Kč / oboustranný


KNIHOVNÍ ŘÁD

Knihovna Městysu Kácov se sídlem Nádražní 15, Kácov 285 09 (dále jen knihovna) zpracovává osobní údaje čtenářů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a je registrována jako správce osobních údajů a řídí se zákonem č. 257/2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) ve znění zákona č. 341/2006 Sb., o knihovnách.


Celý knihovní řád je k dispozici v elektronické podobě ve formátu PDF ke stažení.