Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj Městys Kácov, Středočeský kraj


Dětská skupina Kácováček


Sdělujeme rodičům dětí, že dětská skupina „Kácováček„ zahájí provoz dne 3.4. 2023.


Přijímací řízení do dětské skupiny Kácováček

Oznamujeme rodičům, že v měsíci únoru bude probíhat přijímací řízení do dětské skupiny Kácováček. Žádosti si mohou rodiče vyzvednout na Úřadě Městyse Kácov nebo vytisknout z webu městyse v sekci Dětská skupina Kácováček od 1.2. 2023.

Od 13.2. do 17.2. 2023 přijímá Úřad Městyse Kácov přihlášky.

Od 27.2. 2023 bude městys podepisovat s rodiči Smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Školné za měsíc bude 550,- Kč, stravné pro dítě do 5 let 50,- Kč/den.